Enter your search terms:
Top
 

Termeni si conditii.

TERMENI SI CONDITII GENERALE

 

-Termenul de diagnosticare al echipamentelor este de 3 zile lucratoare de la receptia acestora.

-Termenul de reparatie va fi comunicat prin Telefon sau Mail si nu va depasi 30 zile.

-Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de 15 zile.

-Service Macbook.SRL  nu isi asuma responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale datelor/ informatiilor stocate pe echipamentele preluate in service.

-Clientul are obligatia de a ridica produsul in termen de 60 zile de la data la care a fost anuntat ca va fi expediat prin curier sau poate fi ridicat de la receptie. In cazul in care nu este ridicat dupa notificare pentru o perioada ce depaseste 60 zile  clientul accepta sa renunte la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul trecand in proprietatea Service Macbook.SRL.

-La sosirea produsului in service receptia se executa printr-o inspectie vizuala acestuia,clientul ia act de constatarile ulterioare efectuate in service in urma diagnosticarii amanuntite ale produsului

-Nu ne asumam raspunderea pentru eventuale probleme aparute in afara unitatii noastre de service pe perioada ambalarii/manipularii/transportului de catre firmele de curierat ori persoane fizice.

– Service Macbook.SRL nu isi asuma raspunderea pentru proveninenta echipamentelor receptionate in service sau achizitionate in regim buy-back.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam urmatoarele:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare “Echipament”).

 Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii si conditiile generale intra in vigoare de la data cand produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale (la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de producator sau in urma anularii garantiei comerciale) pe o perioada nedeterminata de timp.

2.2. In situatia in care produsul va fi remediat de catre Service Macbook.SRL  clientul va fi informat de termenul si costurile aferente reparatiei in urma diagnosticarii produsului.

 Articolul 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante

3.1. Prestatorul:

a)        Se obliga sa diagnosticheze Echipamentul;

b)        Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzator cu  pretul comunicat  al reparatiei;

c)        Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, in masura in care aceast lucru este posibil;

d)        Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informatii privind interventia efectuata asupra Echipamentului;

e)        Nu raspunde pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client  in urma acestor pierderi, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;

f)         Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de catre  client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;

g)        Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa servicemacbook@gmail.com, clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

a)        Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;

b)        Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Echipamentului;

c)        Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator;

d)        Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;

e)        Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat;

f)         Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,3% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.

g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

 Articolul 4. Pretul si conditiile de plata

4.1. Daca interventia este posibila, iar  Clientul a comunicat in scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului si a costurilor de transport percepute de catre furnizorul de servicii de curierat.

4.2. Daca clientul nu doreste repararea echipamentului  de catre Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.

4.3. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a starii unui echipament este intre 50 lei si 150 lei in functie de timpul necesar pentru aceasta si complexitatea diagnosticului/echipamentului.

4.3. Clientul poate efectua plata facturii prin: virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus/ in numerar/ cu cardul la receptia acestuia.

4.4. Pretul de remediere al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei inlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare.

5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

 Articolul 6. Politica de confidentialitate/protectia datelor cu caracter personal

 

6.1. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: informarea cu privire la comanda efectuata de Client in cadrul service-ului, informarea despre produsele si promotiile Prestatorului sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Prestator realizarea de rapoarte statistice.

6.2. Prestatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerilor de servicii de marketing si alte servicii, agreate cu care exista contracte in acest sens si care se obliga prin acestea sa informeze Clientul ori de cate ori este cazul in legatura cu produsele si ofertele promotionale.

6.3. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, instantele judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.

 Articolul 7. Dispozitii finale

7.1. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:

a)        prin acordul scris al partilor contractante;

b)        la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract

c)        la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.

7.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente intre parti.